Salons Georges

HET EINDE VAN EEN MONUMENT !

Noodgedwongen,
wegens o.a. de gevraagde woekerhuurprijs,
de torenhoge lasten
en onbegrip in bepaalde situaties van de sociale zekerheid en andere fiscale instanties,
de deloyale concurrentie,
het circulatieplan waardoor, steeds nu nog, veel klanten in de waan zijn dat het Hogeschoolplein niet meer met de wagen bereikbaar is,
de laattijdige betalingen van bepaalde bedrijven en instellingen e.a.
hebben wij heden de boeken neergelegd, na meer dan 23 jaar, 24/7 , met hart en ziel keihard te hebben gewerkt in "de Georges", massale investeringen gedaan, steeds bezorgd onze vele klanten tevreden te stellen.

Wij danken langs deze al deze klanten voor het geschonken vertrouwen, de steeds prettige samenwerking.en de vriendschap dewelke wij bij velen mochten ervaren
Vragen ?